Geser kebawah untuk membaca artikel!

Undak Usuk Nu aya Dina Bahasa Sunda

Advertisement

loading...Undak Usuk Bahasa Sunda merupakan tatakcara orang sunda untuk berbicara dengan baik dan tidak menggunakan bahasa bahasa kasar atau bahasa yang tidak sopan. bahasa sunda menurut saya adalah bahasa yang paling sempurna karena bahasa sunda mempelajari bahwa pentingnya berbahasa yang baik dan benar seperti bedanya bahasa sunda dengan bahasa indonesia : Bahasa Indonesia -Bebek sedang makan ayah sedang makan. Bahasa Sunda - Meri keur lolodok Bapa nju tuang. Nah begitu indahnya bahasa sunda yang mementingkan kesopanan dalam berbahasa. nah jadi sekarang saya akan memebagikan sedikit tentang Undak Usuk Bahasa Sunda yang baik dan benar.
Basa Loma

Basa Lemes

(Keur ka sorangan)

Basa Lemes

(Keur ka batur)


Bahasa
IndonesiaAbus, asup

Lebet

Lebet

Masuk


Acan, tacan, encan

Teu acan

Teu acan

Belum


Adi

Adi

Rai, rayi

Adik


Ajang, keur, pikeun

Kanggo

Haturan

Untuk


Ajar

Ajar

Wulang, wuruk

Mengajar


Aji, ngaji

Ngaji

Ngaos


Akang

Akang

Engkang

Kakak / Abang


Aki

Pun aki

Tuang Eyang

Kakek


Aku, ngaku

Aku, ngaku

Angken, ngangken

Mengaku


Alo

Pun alo

Kapiputra

Keponakan


Alus

Sae

Sae

Bagus


Ambeh, supaya, sangkan

Supados

Supados

Supaya


Ambek

Ambek

Bendu

Marah


Ambe, ngambeu

Ngambeu

Ngambung

Mencium


Amit, amitam

Permios

Permios

Permisi


Anggel

Bantal

Bantal, kajang mastaka

Bantal


Anggeus, enggeus

Rengse

Parantos

Sudah


Anjang, nganjang

Ngadeuheus

Natamu

Bertamu


Anteur, nganteur

Jajap, ngajajapkeun

Nyarengan

Mengantar


Anti, dago, ngadagoan,

Ngantosan

Ngantosan

Menunggu


Arek

Bade, seja

Bade, seja

Mau / Akan


Ari

Dupi

Dupi

N/A


Asa, rarasaan

Raraosan

Raraosan

Perasaan


Asal

Kawit

Kawit

Asal


Aso, ngaso

Ngaso

Leleson

Istirahat / Rilex


Atawa

Atanapi

Atanapi

Atau


Atoh, bungah

Bingah

Bingah

Gembira


Awak

Awak

Salira

Badan


Awewe

Awewe

Istri

Perempuan


Babari, gampang

Gampil

Gampil

Mudah


Baca

Aos

Aos

Baca


Badami

Badanten

Badanten

Berunding


Bae, keun bae

Sawios, teu sawios

Sawios, teu sawios

Biarkan


Bagea

Bagea

Haturan

N/A


Baheula

Kapungkur

Kapungkur

Zaman Dahulu


Baju

Baju

Raksukan, anggoan

Baju


Bakti

Baktos

Baktos

Bakti


Balik, mulang

Wangsul

Mulih

Pulang


Balur

Balur

Lulur

Lulur


Bangga

Sesah

Sesah

Susah


Bapa

Pun Bapa

Tuang Rama

Bapak


Bareng, reujeung

Sareng

Sareng

Dengan


Bareto

Kapungkur

Kapungkur

Zaman Dahulu


Batuk

Bantuk

Gohgoy

Batuk


Batur

Babaturan

Rerencangan

Orang Lain


Bawa

Bantun

Candak

Bawa


Beak

Seep

Seep

Habis


Beda

Benten

Benten

Beda


Beja

Wawartos

Wawartos

Kabar


Bener, enya

Leres

Leres

Benar


Bengek, mengi

Asma

Ampeg

Asma


Bere, mere

Maparin, masihan

Ngahaturaan, ngaleler

Memberi


Berekah

Pangesto, pangestu

Damang, wilujeng

N/A


Beuki

Beuki, seneng

Sedep

Suka


Beulah

Palih

Palih

Patah


Beuli, meuli

Meser

Ngagaleuh

Beli


Beunang

Kenging

Kenging

Dapat


Beungeut

Beungeut

Pameunteu, raray

Muka


Beurang

Siang

Siang

Siang


Beurat

Abot

Abot

Berat


Beuteung

Padaharan

Patuangan, lambut

Perut


Bibi

Pun bibi

Tuang bibi

Bibi / Tante


Bikeun, mikeun

Maparinkeun

Ngahaturkeun,nyanggakeun

Berikan


Bilang, milang

Ngetang

Ngetang

Berhitung


Birit, bujur

Birit, bujur

Imbit

Pantat


Bisa

Tiasa

Tiasa

Bisa


Bisi

Bilih

Bilih

N/A


Biwir

Biwir

Lambey

Bibir


Boa

Tiasa jadi

Tiasa jadi

Jikalau


Boga

Gaduh

Kagungan

Punya


Buang, ngising

Miceun

Kabeuratan

BAB


Budak

Budak

Murangkalih

Anak


Bujal

Bujal, puser

Udel

Pusar


Buka puasa

Buka

Bobor

Buka puasa


Bukti

Buktos

Buktos

Bukti


Bulan

Sasih

Sasih

Bulan


Bungah, gumbira

Bingah

Bingah

Gembira


Burit

Sonten

Sonten

Sore


Buru

Bujeng

Bujeng

Cepat


Butuh

Perlu

Peryogi

Perlu


Cabak, nyabak

Nyabak

Cepeng

Megang


Cageur

Pangesto, pangestu

Damang

Sehat


Calana

Calana

Lancingan

Celana


Cangkeng

Cangkeng

Angkeng

Pinggang


Caram, carek, nyarek

Nyarek

Ngawagel


Carang, langka

Awis

Awis


Carek, nyarekan

Nyarekan

Nyeuseul


Carita, nyarita, ngomong

Nyanggem

Nyarios


Cenah

Cenah

Saurna


Cekel, nyekel

Nyekel

Nyepeng


Celuk,nyeluk,gero,ngageroan

Nyauran

Ngagentraan


Ceuli

Ceuli

Cepil


Ceurik

Ceurik

Nangis


Cicing

Matuh

Calik, linggih


Ciduh

Ciduh

Ludah


Cik, cing

Cobi

Cobi


Cikal

Cikal

Putra pangageungna


Ciling, pacilingan

Kakus

Jamban


Ciri

Tanda

Tawis


Cium, nyieum

Nyieum

Ngambung


Cokot, nyokot

Ngabantun

Nyandak


Cukup, mahi

Cekap

Cekap


Cukur, dicukur

Dicukur

Diparas


Cunduk, dating

Dongkap

Sumping, rawuh


Daek

Daek, purun

Kersa


Dagang

Dagang

Icalan


Dahar

Neda

Tuang


Dangdan

Dangdan

Dangdos


Dapur

Dapur

Pawon


Denge, ngadenge

Nguping, mireng

Ngadangu


Deukeut

Caket

Caket


Didik, ngadidik

Ngatik

Miwuruk,mitutur,miwejang


Diri

Diri

Salira


Diuk

Diuk

Calik, linggih


Duga, kaduga

Kaduga

Kiat


Duit

Artos

Artos


Dumeh, lantaran

Jalaran

Ku margi


Eling, inget

Emut

Emut


Emboh, tambah

Tambih

Tambih


Era

Isin

Lingsem


Embung

Alim

Teu kersa


Enggon

Pamondokan

Pangkuleman


Eukeur, keur

Nuju

Nuju


Eusi, ngeusian

Ngalebetan

Ngalebetan


Euweuh

Teu aya

Teu aya


Gancang

Enggal

Enggal


Ganti

Ganti

Gentos


Gardeng, reregan

Gardeng

Lalangse


Gawe

Gawe

Damel


Gede

Gede

Ageung


Gelung

Gelung

Sanggul


Genah, ngeunah

Raos

Raos


Gering

Udur

Teu damang


Getol

Getol

Kersaan


Geulang

Geulang

Pinggel


Geura, pek, heg

Geura, mangga

Mangga


Geuwat

Enggal

Enggal


Gigir, gigireun

Gigireun

Gedengeun


Gimir

Gimir

Rentag manah


Gogoda, cocoba

Cocoba

Cocobi


Goreng

Goreng

Awon


Gugu, ngagugu

Nurut

Tumut


Haben

Haben

Teras-terasan


Hadir, ngahadiran

Nungkulan

Ngaluuhan


Hal, perkara

Perkawis

Perkawis


Halis

Halis

Kening


Hampura, maap

Hapunten

Hapunten, haksama


Hareup

Payun

Payun


Harga

Harga

Pangaos


Harti

Hartos

Hartos


Hate

Hate

Manah


Hawatir,watir,karunya

Watir

Hawatos


Hayang

Hoyong

Palay


Helok

Heran

Hemeng


Hese, susah, pelik

Sesah

Sesah


Heuay

Heuay

Angob


Heubeul, lawas

Heubeul

Lami


Heug, seug

Mangga

Mangga


Hili, tukeur

Liron

Gentos


Hirup

Hirup

Jumeneng


Hudang

Hudang

Gugah


Huntu

Huntu

Waos


Hutang

Hutang

Sambetan


Iber, beja, warta

Wartos

Wartos


Idin

Widi

Widi


Igel

Igel

Ibing


Iket

Totopong

Udeng


Ilik, ngilikan

Ningalan

Ningalan


Ilu, ngilu

Ngiring

Ngiring


Imah

Rorompok

Bumi


Impi, ngimpi

Impen, ngimpen

Impen, ngimpen


Imut

Imut

Mesem


Incu

Pun incu

Tuang putu


Indit, miang

Mios

Angkat, jengkar


Indung

Pun biang

Tuang ibu


Inggis, risi

Inggis, risi

Rempan


Injeum, nginjeum

Nambut

Nambut


Inum, nginum

Leueut, ngaleueut

Leueut, ngaleueut


Irung

Irung

Pangambung


Isuk, isukan

Enjing

Enjing


Itung

Itung

Etang


Iwal, kajaba

Kajaba

Kajabi


Jaga

Jaga

Jagi


Jalma, jelema

Jalmi

Jalmi


Jauh

Tebih

Tebih


Jawab

Walon

Waler


Jero

Lebet

Lebet


Jeung

Sareng

Sareng


Jiga

Jiga

Sapertos,sakarupi


Jual

Ical

Ical


Jugjug

Bujeng

Bujeng


Juru, ngajuru

Ngalahirkeun

Babar


Kabeh, kabehanana

Sadayana

Sadayana


Kabur, minggat

Minggat

Lolos


Kacida, naker

Kalintang

Kalintang, teu kinten


Kajeun, keun bae

Sawios

Sawios


Kakara, karek

Nembe

Nembe


Karembong

Kekemben

Kekemben


Kari, tinggal

Kantun

Kantun


Kasakit, nyeri

Kasakit, kanyeri

Kasawat


Katara, kaciri

Katawis

Katawis


Kapalang, kagok

Kapambeng

Kapambeng


Kawas

Sapertos

Sapertos


Kawin

Nikah, jatukrami

Jatukrami,rendengan


Kede

Kenca

Kiwa


Kejo, sangu

Sangu

Sangu


Kelek

Kelek

Ingkab


Kesang

Karinget

Karinget


Keur, pikeun

Kanggo

Kanggo, haturan


Kiih

Kahampangan

Kahampangan


Kolot

Kolot

Sepuh


Kongkorong

Kangkalung

Kangkalung


Kop, pek

Mangga

Mangga


Kuat

Kiat

Kiat


Kudu

Kedah

Kedah


Kumbah

Kumbah

Wasuh


Kumis

Kumis

Rumbah


Kumpul

Kempel

Kempel


Kungsi

Kantos

Kantos


Kurang

Kirang

Kirang


Kuring, sim kuring

Abdi, sim abdi

Sim abdi


Labuh

Labuh

Geubis


Lahun, ngalahun

Ngalahun

Mangkon


Lain

Sanes

Sanes


Laju

Lajeng

Lajeng


Laki, lalaki

Lalaki

Pameget


Laku, payu, laris

Pajeng

Pajeng


Lalajo

Nongton

Nongton


Lamun, upama

Upami

Upami


Lanceuk

Pun lanceuk

Tuang raka


Lantaran, sabab

Jalaran, sabab

Mari


Leho

Leho

Umbel


Letah

Letah

Ilat


Leungeun

Leungeun

Panangan


Leungit

Leunit

Ical


Leutik

Alit

Alit


Leuwih

Langkung

Langkung


Lila

Lami

Lami


Mahal

Awis

Awis


Maksud

Maksad

Maksad


Malarat, miskin

Jalmi teu gaduh

Teu kagungan nanaon


Malem

Wengi

Wengi


Malik

Malik

Mayun


Mamayu

Mamayu

Mamajeng


Mangka, sing, muga

Mugi

Mugi


Maot

Maot

Pupus, tilar dunga


Marhum

Marhum, jenatna

Marhum, suargi


Memeh, samemehna

Sateuacanna

Sateuacanna


Mending, leuwih hade

Langkung sae

Langkung sae


Meujeuhna

Meujeuhna

Cekap


Meueun

Panginten

Panginten


Mimimti, mimitina

Kawitna

Kawitna


Minangka

Etang-etang

Etang-etang


Mindeng, remen

Sering

Sering


Minyak

Lisah

Lisah


Muga

Mugi

Mugia


Mupakat, rempug

Mupakat, rempug

Rempag


Murah

Mirah

Mirah


Najan, sanajan

Sanaos

Sanaos


Ngan

Mung

Mung


Ngaran

Wasta, nami

Jenengan, kakasih


Ngeunah

Ngeunah

Raos


Ngora

Ngora

Anom


Nini

Pun nini

Tuang eyang


Nyaho

Terang

Uninga


Nyaring

Nyaring

Teu acan kulem


Nyolowedor

Nyolowedor

Midua maha


Obat, ubar

Obat, ubar

Landog


Ogan, ondang

Ondang

Ulem


Ome,ngomean,menerkeun

Ngalereskeun

Ngalereskeun


Paham

Paham,ngartso

Ngartos


Paju, maju

Majeng

Majeng


Pake, make

Nganggo

Nganggo


Palangsiang, bias jadi

Tiasa jadi

Tiasa jadi


Palire, malire

Malire

Merhatoskeun


Pamajikan

Pun bojo

Tuang rayi


Pancuran, kamar mandi

Jamban

Jamban


Pandeuri

Ti pengker

Ti pengker


Pang, pangna, nu matak

Nu mawi

Nu mawi


Panggih, manggih, nimu

Mendak

Mendak


Pangkat, kadudukan

Kadudukan

Kalungguhan


Pangku, mangku

Mangku

Mangkon


Panon

Panon

Soca


Pantar, sapantar

Sapantar

Sayuswa


Paribasa

Paripaos

Paripaos


Pariksa, mariksa

Mariksa

Marios


Parna

Repot

Wales


Paro, saparo

Sapalih

Sapalih


Pasti, tangtu

Tangtos

Tangtos


Pati, teu pati

Teu patos

Teu patos


Patuh, matuh

Matuh

Linggih


Payung

Payung

Pajeng


Pedah

Ku margi, jalaran

Rehing


Penta, menta

Neda, nyuhunkeun

Mundut


Pecak, mecak, nyoba

Nyobi

Nyobi


Pencet, mencetan

Meuseulan

Meuseulan


Percaya

Percanten

Percanten


Perlu

Perlu

Peryogi


Permisi

Permios

Permios


Peuting

Wengi

Wengi


Pihape, mihape

Wiat

Ngaweweratan


Piker

Piker

Manah


Piligenti

Piligentos

Piligentos


Pindah

Pindah

Ngalih


Pingping

Pingping

Paha


Pipi

Pipi

Damis


Poe

Dinten

Dinten


Poho

Hilap

Lali


Potong, popotongan

Patilasan

Patilasan


Puasa

Puasa

Saum


Puguh, tangtu

Tangtos

Tangtos, kantenan


Purun

Purun

Kersa


Rarabi

Rarabi

Garwaan


Raksa, pangraksa

Pangraksa

Panangtayungan


Ramo

Ramo

Rema


Rampes

Mangga

Mangga


Rasa, rumasa

Rumaos

Rumaos


Rea, loba

Seueur

Seueur


Receh

Receh

Artos alit


Reujeung

Bareng

Sareng


Reuneuh

Kakandungan

Bobot, ngandeg


Reureuh

Reureuh

Ngaso


Rieut

Rieut

Puyeng


Ripuh

Ripuh

Repot


Robah

Robah

Robih


Roko, ududeun

Rokok

Sesepeun


Rua, sarua

Sarupi, sami

Sarupi, sami


Rusuh, rurusuhan

Enggal-enggalan

Enggal-enggalan


Saba, nyaba

Nyanyabaan

Angkat-angkatan


Sabot

Keur waktu

Waktos


Sabuk, beubeur

Beubeur

Beulitan


Sadia

Sayagi

Sayagi


Sakeudeung

Sakedap

Sakedap


Salah

Lepat

Lepat


Salahsaurang

Salahsawios

Salahsawios


Salaki

Pun lanceuk

Caroge, tuang raka


Salamet

Salamet

Wilujeng


Salat, solat

Sambeang

Netepan


Salesma

Salesma

Pileg


Salempang, hariwang

Salempang

Salempang, rajeg manah


Salin, disalin

Disalin

Gentos


Samak

Amparan

Amparan


Sampak, nyampak

Nyampak

Nyondong, kasondong


Samping

Sinjang

Sinjang


Sanding, kasanding

Kasanding

Kasumpingan


Sanggeus

Saparantos

Saparantos


Sanggup

Sanggem

Sanggem


Sare

Mondok

Kulem


Sarerea

Sadayana

Sadayana


Sarta, jeungna deui

Sareng

Sareng


Sarua

Sami

Sami


Sasarap

Sasarap, neda

Tuang


Sawah

Sawah

Serang


Sejen

Sejen

Sanes


Seleh, nyelehkeun

Masrahkeun

Nyanggakeun,ngahaturkeun


Selewer, nyelewer

Midua hate

Midua manah


Semah

Tamu

Tamu


Sesa, kari

Kantun

Kantun


Sebut

Sebat

Sebat


Serah, nyerahkeun

Mirak

Mirak, ngeser


Seubeuh

Sesek

Wareg


Seuri

Seuri

Gumujeng


Siar, nyiar

Milari

Milari


Sibanyo

Sibanyo

Wawasuh


Sirah

Sirah

Mastaka


Sirit

Larangan

Larangan


Sisir

Pameres

Pameres


Soara, sora

Sora

Soanten


Sorangan

Sorangan

Nyalira


Sore

Sonten

Sonten


Sugan, manawi

Manawi

Manawi


Suku

Suku

Sampean


Sunat, nyunatan

Ngabersihan

Nyepitan


Sungut

Cangkem

Baham


Supaya

Supados

Supados


Surat

Serat

Serat, tetesan


Suweng

Suweng

Kurabu, gwang


Tabeat

Adat

Panganggo


Tadina

Awitna, kawitna

Kawitna


Tai

Kokotor

Kokotor


Taksir, ngira

Nginten-nginten

Nginten-nginten


Taktak

Taktak

Taraju


Talatah

Wiat saur

Wiat saur


Tambah

Tambih

Wuwuh


Tampa

Tampi

Tampi


Tanda, ciri

Tawis

Tawis


Tangen, katangen

Kanyahoan

Kauninga


Tangtung, nangtung

Nangtung

Ngadeg


Tanya

Taros

Pariksa


Tapi

Nanging

Nanging


Tarang

Tarang

Taar


Tarima

Tampi

Tampi


Tawar, nawar

Nawis

Mundut


Tayoh-tayohna

Rupina

Rupina


Teang, neangan

Milari

Milari


Tenjo, nenjo, nempo

Ningal

Ningali


Tepi

Dugi

Dugi


Tere

Tere

Kawalon


Tereh

Enggal

Enggal


Teleg, teureuy

Teleg

Telen


Tembang, nembang

Nembang

Mamaos


Tepi, nepi

Dugi

Dugi


Tepung

Tepang

Tepang


Terus

Teras

Teras


Teundeun

Simpen

Simpen


Tincak

Tincak

Dampal


Titah, nitah, jurung

Ngajurungan

Miwarangan


Tonggong

Tonggong

Pungkur


Topi, dudukuy

Topi, dudukuy

Tudung, langgukan


Tulis

Tulis

Serat


Tulung, pitulun

Pitulung

Pitandang


Tulus

Cios

Cios


Tuluy

Teras, lajeng

Teras, lajeng


Tumpak

Tumpak

Tunggang


Tunggu

Antos

Antos


Turun

Turun

Lungsur


Ucap

Ucap

Kedal, lisan


Ulah

Teu kenging

Teu kenging


Ulin

Ulin

Ameng


Umur

Umur

Yuswa


Urus, nguruskeun

Ngalereskeun

Ngalereskeun


Urut

Tilas

Tilas


Utama

Utami

Utami


Waktu

Waktos

Waktos


Wani

Wantun

Wantun


Waras

Cageur

Damang


Wareh, sawareh

Sapalih

Sapalih


Warga, dulur

Wargi

Wargi


Watara, sawatara

Sawatawis

Sawatawis


Wawuh

Wanoh, kenal

Kenal


Wedak

Pupur

Pupur


Wedal

Wedal

Weton


Wilang, kawilang

Kaetang

Kaetang


Wudu

Wulu, wudu

AbdasItu adalah undak usuk basa yang terdapat di dalam bahasa sunda, mungkin masih banyak yang terlewatkan tetapi yang ada di artikel ini sudah cukup untuk menjadikan referensi tugas atau sebagai media pembelajaran.

Advertisement

loading...

Artikel Terkait:

Silahkan download dan lihat video pembahasan yang lebih mudah!

search