Geser kebawah untuk membaca artikel!

[RINGKASAN] Sejarah turunya Al Qur'an

Advertisement

loading...
Haloo, Pada kali ini saya akan membagikan sedikit tentang ringkasan yang saya buat tentang sejarah turunnya al qur'an, al qur'an adalah kita yang sangat suci dan di gunakan sebagai jalan atau penerang umat muslin untuk mendapatkan jalan yang benar, jika kalian menghafalkan al qur'an tempat kalian itu surga tetapi jika kalian hanya mengotori al qur'an dengan debu allah tahu apa yang harus ia lakukan, kita sebagai umat muslim pasti tau apa itu al qur'an malahan pasti kalian pernah me lafalkanya, nah jadi kali ini saya akan menerangkan sejarah dari al qur'an kenapa, bagaimana, kapan, dimana ? itu yang kalian cari bukan ? langsung saja kita lihat sejarh dari al qur'an tersebut.


Al Qur'an adalah kitab suci umat muslim, Al-Quran pertama kali yang dikenal sebagai Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadhan.

Al-Quran ada dua tahap, yaitu :

1. Dari lauhil mahfuz ke sama' (langit) dunia secara sekaligus pada malam lailatul qadar :

Hal ini dipertegas dengan Firman Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :
"bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)" Al-Baqarah : 185
Diperkuat dengan pernyataan Ibnu Abbas dan pengikutnya bahwa proses turunnya Al-Quran dari baitul izzah ke langit dunia itu  dunia pada malam lailatul qodar.

2. Dari sama' (langit) dunia secara berangsur-angsur.

Para ulama Islam sangat memahami bahwa Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara Malaikat Jibril tidaklah sekaligus dalam bentuk satu kitab sperti yang kita lihat sekarang. Al-Quran diturunkan secara bertahap, terkadang hanya satu ayat, terkadang beberapa ayat, namun ada juga yang turun satu surat sekaligus.

Proses turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi menurut satu riwayat AL-Quran diturun dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu dari malam 17 ramadhan, saat Nabi berusia 40 tahun, sampai dengan 9 dzulhijjah pada haji wada', saat usia Nabi Muhammad 63 tahun, 10 H.
Surah yang pertama kali di turun kan adalah Q.s.al-`Alaq : 1-5 di gua hiro, menurut hadist mengatakan:

Al Qur'an mempunyai perhitungan tentang jumlah ayat atau juz pada al qur'an tersebut :

1. Jumlah Juz : 30 Juz

2. Jumlah surat : 114 surat

3. Jumlah Halaman : 604 halaman (rata-rata untuk quran yang awal dan akhir surat hanya dalam halaman yang sama)

4. Rata-rata jumlah ayat dalam satu halaman = 6236 / 604 = 10.33

5. Rata-rata jumlah ayat dalam satu juz = 6236 / 30 = 207.87

Sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar diwaktu tidur. Dia melihat dimimpi itu datangnya bagaikan terangnya dipagi hari. Kemudian dia suka menyendiri, dia pergi kegua Hira` untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu ia membawa bekal, kemudian ia pulang kepada Khadijah r.a maka Khadijah membekali seperti bekal yang dulu. Di gua Hira` dia dikejutkan oleh suatu kebenaran. Seorang malaikat datan kepadanya dan mengatakan : ` Bacalah` Rasulullah SAW menceritakan, maka akupun menjawab `aku tidak pandai membaca` . malaikat tersebut kemudian memelukku sehingga aku merasa amat payah. Lalu aku dilepaskan, dan dia berkata lagi ` Bacalah`! maka akupun menjawab `Aku tidak pandai membaca`. Kemudian dia merangkulku dengana kedua kali, sehingga aku merasa amat payah. Kemudian ia lepaskan lagi, dan berkata ` Bacalah` Aku menjawab ` aku tidak pandai membaca` maka ia merangkulku untuk ketiga kali, sehinggga aku kepayahan, kemudian ia berkata ` Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan samapi dengan Apa yang tidak diketahuinya`, ( Hadis )Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui berbagai cara, antara lain:
1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi SAW tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya.
2. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi SAW.
3. Wahyu turun kepada Nabi SAW seperti bunyi gemerincing lonceng.
Menurut Nabi SAW, cara inilah yang paling berat dirasakan, sampai-sampai Nabi SAW mencucurkan keringat meskipun wahyu itu turun di musim dingin yang sangat dingin.
4. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujudnya yang asli.
Setiap kali mendapat wahyu, Nabi SAW lalu menghafalkannya. Beliau dapat mengulangi wahyu yang diterima tepat seperti apa yang telah disampaikan Jibril kepadanya. Hafalan Nabi SAW ini selalu dikontrol oleh Malaikat Jibril.
Al-Qur’an diturunkan dalam 2 periode, yang pertama Periode Mekah, yaitu saat Nabi SAW bermukim di Mekah (610-622 M) sampai Nabi SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah, yang berjumlah 4.726 ayat, meliputi 89 surat.

Nah itu adalah ringkasan tentang al qur'an yang saya buat bila ada yang keliru harap untuk menegur saya, karena itu adalah tugas kalian bagi seorang pembaca yang baik, semoga bermanfaat artikel kali ini.


Kumpulan artikel lain tentang Al Qur'an :

Advertisement

loading...
Tag:

Artikel Terkait:

Silahkan download dan lihat video pembahasan yang lebih mudah!

search