Geser kebawah untuk membaca artikel!

Bacaan, artinya, kosakata, serta kandungan Hud 6

Advertisement

loading...

Bacaan Q.S Hud ayat 6 :Bacaan Latin Q.S Hud ayat 6 :

"wamaa min daabbatin fii al-ardhi illaa 'alaa allaahi rizquhaa waya'lamu mustaqarrahaa wamustawda'ahaa kullun fii kitaabin mubiinin."

Arti Q.S Hud ayat 6 :

"Dan tidak ada suatu binatang melata [709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya [710]. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)."

  • [709] Yang dimaksud "binatang melata" di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.
  • [710] Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan "tempat berdiam" di sini ialah dunia dan "tempat penyimpanan" ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud "tempat berdiam" ialah tulang sulbi dan "tempat penyimpanan" ialah rahim.

Kosakata Q.S Hud ayat 6 :


Kandungan Q.S Hud ayat 6 :

"Tidak satupun makhluk bernyawa di bumi ini melainkan semua dijamin rezekinya oleh Allah Swt. Allah mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanannya. semua itu tertulis nyata dalam kitab lauh mahfudz."

Advertisement

loading...
Tag: ,

Artikel Terkait:

Silahkan download dan lihat video pembahasan yang lebih mudah!

search