Geser kebawah untuk membaca artikel!

Bacaan, artinya, tafsir beserta kandungan Q.S Al-Imran 31

Advertisement

loading...

Bacaan Q.S Al-Imran ayat 31 :


Bacaan Latin Q.S Al-Imran ayat 31 :

"Qul In Kuntum Tuhibbuunallooha fattabi'uunii yuhbibkumulloohu wa yagfir lakum dlunuubakum walloohu gofuuruurrohiim"

Arti Q.S Al-Imran ayat 31 :

Katakanlah: "Jika kamu (benar­benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa­dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Tafsir dan Kandungan Q.S Al-Imran ayat 31 :

Ayat ini merupakan patokan di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku semata. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah, Muhammad shallallohu 'alaihi wa sallam, di mana Allah menjadikan tindakan meneladani Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam dan mengikuti segala yang diserukannya sebagai jalan kepada kecintaan kepadaNya dan keridhaanNya. Oleh karena itu tidaklah akan diperoleh kecintaan Allah dan keridhaanNya serta pahalaNya kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad shallallohu 'alaihi wa sallam berupa al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menaati perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya.

Advertisement

loading...
Tag: ,

Artikel Terkait:

Silahkan download dan lihat video pembahasan yang lebih mudah!

search